Hier komt binnenkort de website over
de Vrede van Parijs (1323)
In 1323 komt er met de Vrede van Parijs een einde aan eeuwenoude geschillen over een reeks betwiste gebieden langs de Schelde (vooral Walcheren, Zuid-Beveland, de Vier Ambachten, het Land van Waas, en Aalst en Geraardsbergen). De strijdende partijen waren de graven van Vlaanderen, van Holland en van Henegouwen, afkomstig uit nauw verwante families. De strategische ligging van deze gewesten aan de loop en monding van de Schelde en de groeiende regionale ontwikkelings-mogelijkheden gaven de naburige graafschappen genoeg redenen om op gewelddadige manier te bepalen wie er uiteindelijk zeggenschap zou krijgen over de gebieden. Gelegen rondom de Schelde vormden ze ook de grens tussen het Koninkrijk van Frankrijk (Vlaanderen) en het Heilig Roomse Rijk (Holland, Zeeland, Henegouwen en de gebieden van Rijks-Vlaanderen).

In 2023 wordt met de herdenking van de Vrede van Parijs stilgestaan bij de stichting van het ongedeelde graafschap Zeeland en de definitieve aanhechting bij Vlaanderen van de Vier Ambachten, het Land van Waas, Aalst en Geraardsbergen.